Rola nawozów organicznych

Rola nawozów organicznych
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

rp_nauka64.jpgPrzez wiele lat nawozy organiczne stanowiły podstawę żywienia roślin, a i obecnie około 30% makroskładników oraz około 70% mikroskładników dostarczane jest roślinom w nawozach organicznych. Źródłem tych składników jest niemal w całości gleba. Składniki występujące w odchodach zwierzęcych pochodzą przecież z paszy, której podstawową masę produkuje się w gospodarstwie. Jeszcze wyraźniej jest to widoczne w nawozach zielonych. Tylko zawarty w nich azot, jeśli przyoruje się rośliny motylkowe, nie pochodzi z gleby. Tak więc nawozy organiczne, traktując rzecz od strony bilansu składników pokarmowych, są jedynie formą częściowego zwrotu tego, co uprzednio z gleby zabrano. Roli nawozów organicznych, jako źródła składników pokarmowych, nie wolno nam lekceważyć, gdyż pozwalają na zaoszczędzenie znacznych ilości kosztownych przecież nawozów mineralnych. Wykorzystanie odchodów zwierzęcych pozwala na oszczędniejszą gospodarkę nawozową. Obecnie znaczenie nawozów organicznych polega przede wszystkim na utrzymaniu bądź nawet na zwiększeniu zawartości materii organicznej w glebie, a co za tym idzie również próchnicy, która jest podstawowym czynnikiem warunkującym żyzność gleby.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author