Sposób gospodarowania

  • niedziela, Wrzesień 18th, 2016
  • 0 Comment
  • 130 Views
  • 0 Like
Sposób gospodarowania
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

rp_nauka59.jpgPrzestawienie sposobu gospodarowania na metody ekologiczne odbywa się pod nadzorem organizacji i trwa, w zależności od trybu wdrażania kryteriów, co najmniej dwa lata (w przypadku upraw wieloletnich – co najmniej trzy lata). Produkty z gospodarstw ?w trakcie przestawiania” są na razie oferowane na rynku z odnośną adnotacją na etykietach, jednak od 1994 r. płody z takiego gospodarstwa nie będą mogły być zbywane pod znakiem danej organizacji – do momentu pełnego przestawienia. (Oznacza to brak renty cenowej w okresie, gdy po odjęciu chemicznej ?kroplówki” plony przejściowo spadają, toteż w EWG przewiduje się wsparcie finansowe gospodarstw przechodzących na rolnictwo ekologiczne). Wymóg jednoznaczności wobec rynkowego oznakowania płodów ma na uwadze interes nabywcy – konsumenta, który nie powinien mieć wątpliwości co do stopnia ekologicznej czystości produktu. Rolnictwo ekologiczne to nie program en bloc, lecz program rozpisany na poszczególne gospodarstwa. Gospodarstwo, niezależnie od wielkości jest podstawową jednostką bilansu ekologicznego i ekonomicznego oraz podmiotem gospodarowania w tym systemie. Przestawianie na rolnictwo ekologiczne dotyczy właśnie gospodarstwa jako całości, a nie jakiegoś kierunku produkcji.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author