dmej

dmej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

szkola, wiedza oraz edukacja (26)Woda uzyskiwana z ujęć wodociągowych nie zawsze odpowiada jakością stawianym jej wymaganiom, wskutek czego może nie nadawać się do bezpośredniego użycia do celów gospodarczych i do picia. Jeżeli analiza chemiczna i bakteriologiczna wykaże, że woda zawiera szkodliwe domieszki, niezbędne jest oczyszczenie jej i uszlachetnienie. W technice oczyszczania wody stosuje się następujące sposoby: czyszczenie mechaniczne ? polegające na usuwaniu zanieczyszczeń zawiesinowych i koloidalnych oraz domieszek gazowych, chemiczne ? polegające na usuwaniu żelaza i manganu, jak również na odkwaszaniu i zmiękczaniu wody, oraz bakteriologiczne ? czyli odkażanie wody. Oczyszczanie mechaniczne wody odbywa się w osadnikach, w naturalnych lub sztucznych filtrach, przez odgazowanie za pomocą przewietrzania lub rozpylania przy użyciu odpowiednich dysz w specjalnych komorach. Najczęściej konieczne jest odkwaszanie wody, ponieważ zawarty w niej nadmiar dwutlenku węgla działa korozyjnie na rurociągi i elementy budowlane. Odkwasza się mechanicznie, np. przez rozpylanie w komorze powietrznej, bądź chemicznie, np. przepuszczając wodę przez filtry marmurowe lub magnezytowe. Na wybór sposobu odkwaszania wody wpływa zawartość w niej związków chemicznych oraz przewidywany koszt.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author