akademia młodzieżowa

akademia młodzieżowa
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

szkola, wiedza oraz edukacja (20)Trójsektorowa forma gospodarki rolnej w kraju narzuca potrzebę realizacji obiektów inwentarskich o różnej koncentracji zwierząt, różnej technologii i organizacji procesów produkcyjnych -? w gospodarstwach spółdzielczych oraz rolników indywidualnych i ich zespołów. Chów wielkostadny obok wielu korzyści stwarza szereg problemów technicznych, ekonomicznych i społecznych, których poprawne rozstrzygnięcie w wielu wypadkach jest wysoce utrudnione. Nie można zatem wykluczyć, że w sektorze gospodarstw państwowych zachodzi niekiedy uzasadniona ekonomicznie potrzeba budowy obiektów dostosowanych do mniejszej skali wytwarzania. W gospodarstwach uspołecznionych średniej wielkości oraz w indywidualnych występują inne zasady i warunki doboru kryteriów wartościowania użytkowego budynku, dlatego też inna powinna być jego forma i rozwiązania funkcjonalne. W założeniach projektowych tego typu obiektów uwzględnia się w maksymalnym stopniu: ijii&a naturalne wymagania zwierząt co do warunków bytowania sprzyjających ich dobremu samopoczuciu; uniwersalność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych ułatwiających zmianę systemu i kierunku chowu oraz technologii obsługi zwierząt; mechanizację lub umożliwienie mechanizacji w późniejszym etapie funkcjonowania chlewni;

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author