tablice nalimova

tablice nalimova
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Teenage girl standing in classroom. Doing exercise on blackboard. Side viewSkup i zagospodarowanie koni prowadzą gminne spółdzielnie ?Samopomoc Chłopska” oraz przedsiębiorstwa podległe Zjednoczeniu Hodowli i Obrotu Zwierzętami. Te ostatnie skupują również, głównie z państwowych gospodarstw rolnych, młode bydło i owce z przeznaczeniem na eksport. Gospodarka uspołeczniona, z których dostawy sukcesywnie wzrastają, sprzedają zwierzęta rzeźne na podstawie umów kupna-s przedaży. Zakup z gospodarstw indywidualnych obejmuje zwierzęta kontraktowane i z podaży rynkowej. Kontraktacji podlega trzoda chlewna mięsno-słoninowa i bekonowa, młode bydło rzeźne i młode owce. Zwierzęta zakontraktowane, które nie zostały dostarczone w terminie lub nie odpowiadają warunkom jakościowym przewidzianym w umowie, oraz zwierzęta rzeźne nie objęte kontraktacją skupuje się na zasadach tzw. skupu rynkowego. Z tytułu zawarcia umowy kontraktacyjnej i dostaw w ramach kontraktacji, producentom przysługuje wyższa cena skupu oraz pomoc w postaci pożyczki, prawa do zakupu paszy i węgla itp. Na warunkach skupu z kontraktacji, lecz bez potrzeby zawarcia umowy kontraktacyjnej, przyjmowane są: loszki i knurki wyeliminowane z hodowli zarodowej, loszki z gniazd reprodukcyjnych oraz zwierzęta zakupione z selekcji materiału rzeźnego do celów reprodukcyjnych, ale zdyskwalifikowane u producentów.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author