katalog baz szachowych

katalog baz szachowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

szkola, wiedza oraz edukacja (7)Zwierzęta przeznaczone na sprzedaż muszą być odpowiednio do niej przygotowane. Przede wszystkim powinny być czyste, świnie muszą mieć usunięte druty z ryja, a buhaje założone w nosie kółka. W okresie ostatnich 12 godzin przed sprzedażą zwierzęta nie powinny być karmione, a przez ostatnie 6 godzin przed ważeniem również nie powinny być pojone: nie dotyczy to cieląt. Nie wolno dostarczać na rzeź zwierząt z widocznymi oznakami ciąży oraz zwierząt hodowlanych nie wyeliminowanych z hodowli. Należność za zwierzęta zdrowe dostarczone w dobrym stanie wypłacana jest w pełnej wysokości według cen skupu podanych w cennikach. Natomiast należność za zwierzęta z poważnymi uszkodzeniami ciała lub w stanie nasuwającym podejrzenie, że mięso z nich może się okazać częściowo lub całkowicie niepełnowartościowe, wypłacana jest na zasadach skupu warunkowego lub skupu zwierząt, które uległy wypadkowi. Przy skupie zwierząt, które uległy wypadkowi, zapłata zmniejszana jest o 5% w stosunku do przysługującej za zwierzęta pełnowartościowe. Przy skupie warunkowym zapłata uzależniona jest od kwalifikacji mięsa dokonywanej przez lekarza wet. Z tego względu należność za te zwierzęta wypłacana jest dopiero po ich uboju. W przypadku uznania mięsa za pełnowartościowe dostawca otrzymuje pełną należność, tak jak za zwierzęta przyjęte z normalnego skupu. W przeciwnym razie rozliczenie następuje według cen ze skupu rynkowego z odpowiednim potrąceniem. W razie uznania mięsa za mniej wartościowe potrąca się 5% ceny rynkowej, a za mięso warunkowo zdatne ? 15% ceny rynkowej. Jeśli tusza uznana zostanie za niezdatną do spożycia, dostawca otrzymuje należność za zdjętą skórę i ze sprzedaży skonfiskowanego mięsa, pomniejszoną o koszty uboju i badania mięsa.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author